Οδηγιες Ασφαλειας & Υγειας

ΠΛΑΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2022

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο προγραμματισμού της διοργάνωσης του Διεθνή ΟΠΑΠ Μαραθώνιου Λεμεσού 2022, η Οργανωτική Επιτροπή, ο Δήμος Λεμεσού, ο και η Κ.Ο.Ε.Α.Σ. προχώρησαν στον προσδιορισμό της διεξαγωγής της διοργάνωσης στις 19 και 20 Μαρτίου 2022.

Το παρόν Υγειονομικό πρωτόκολλο συντάχθηκε με σκοπό την προστασία όλων των εμπλεκομένων στην εκδήλωση κατά του Covid-19 και είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης.

Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο και αξιολογώντας την επιδημιολογική κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας το επόμενο διάστημα και μέχρι την τέλεση του αγώνα, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στη διοργάνωση του Διεθνή ΟΠΑΠ Μαραθωνίου Λεμεσού 2022 και για τα αγωνίσματα έχουν άτομα που πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 35(γ), 35(στ) και 79 του περί  Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός  Μέτρων  για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 10) του 2022, ως αυτοί τυχόν τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

(α) για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών απαραίτητη είναι η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερώνείτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού, για την ασθένεια του COVID-19,

(β) για πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών απαραίτητη είναι η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19,

(γ) για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω απαραίτητη είναι η επίδειξη είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την  ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ  πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR), με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής  εξέτασης  ταχείας  ανίχνευσης αντιγόνου(Rapid test) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, και

(δ)  για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, η επίδειξη του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας  ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) για την ασθένεια του  COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών.

Οι δρομείς που θα έρθουν από το εξωτερικό στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό τη συμμετοχή τους στους αγώνες, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την τήρηση των κανονισμών και προϋποθέσεων όσον αφορά την πανδημία τα οποία αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης του Κράτους για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%A1.%209%20-%20PDF.pdf).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η διοργάνωση του Διεθνή ΟΠΑΠ Μαραθώνιου Λεμεσού 2022 θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2022 και περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των παρακάτω αγώνων δρόμου:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

PRIMETEL ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ

19.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ANDREY & JULIA DASHIN’S FOUNDATION ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

19.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

20.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

MUSKITA ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

20.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

PETROLINA 10 ΧΛΜ ΔΡΟΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

MEDOCHEMIE ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ

20.03.2022

ΜΟΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Οι δρομείς του αγώνα θα κατανεμηθούν σε block εκκίνησης τηρώντας τον κανόνα της ασφαλούς απόστασης περίπου 2μ μεταξύ τους, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση.  H διάταξη των blocks ορίζεται επί της ευθείας της εκκίνησης στην εγκατάσταση της αφετηρίας του αγώνα επι του Μόλου Λεμεσού με διαστάσεις πλάτους 7μ και μήκους 450 μέτρων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Τρακασόλ της Μαρίνας Λεμεσού και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εμπορίου («Αντιμετώπιση του κορονοϊού Sars-Cov-2 σε δραστηριότητες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων» - https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/erg69.pdf).

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προσέρχονται ατομικά ή μέσω του υπεύθυνου ομάδας τους για παραλαβή των αριθμών τους από την Πέμπτη 17.03.2022 μέχρι και το Σάββατο 19.03.2022.

Η παραλαβή αριθμών και του πακέτου συμμετοχής θα γίνεται από τους σταθμούς διανομής υλικού οι οποίοι θα είναι ξεχωριστοί για κάθε αγώνα.

Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο, οι οποίες θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να παραλάβουν το υλικό της διοργάνωσης. Οι αυτοκόλλητες αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 2μ. μεταξύ τους.

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα έχουν ενημερωθεί προηγουμένως με ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο και θα είναι υποχρεωτικό να προσκομίσουν safe pass το οποίο θα ζητείται στην είσοδο καθώς και η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εγγραφών.

Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των επισκεπτών και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που εντός του Κέντρου Εγγραφών βρίσκεται ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας.

Για την παραλαβή του αριθμού και του πακέτου συμμετοχής οι δρομείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

α) το email επιβεβαίωσης της εγγραφής στον αγώνα,

β) ταυτότητα ή διαβατήριο και

γ) Αποδεικτικό Safe Pass ως απαιτούν οι κανονισμοί 35(γ), 35(στ) και 79 του περί  Λοιμοκαθάρσεως («Καθορισμός  Μέτρων  για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19» ) Διατάγματος (Αρ. 10) του 2022, ως αυτοί τυχόν τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα είναι δυνατή η παραλαβή του αριθμού και του πακέτου συμμετοχής.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

- Οι εθελοντές, το έμμισθο προσωπικό και οι συνεργάτες που θα βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% για όσο χρόνο θα παραβρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.

- Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές / εργαζόμενους / συνεργάτες, όπως και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

- Ο χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και μετά το πέρας αυτής.

- Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών είτε μεταξύ των συμμετεχόντων επισκεπτών/ δρομέων.

ΣΗΜΑΝΣΗ

Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν, καθώς και την ανάγκη τήρησης των κανόνων φυσικής απόστασης (2μ), αλλά και των οδηγιών της διοργάνωσης.

Επιπλέον, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υλικό σε όλους τους σχετιζόμενους με τη διοργάνωση, με τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών, αλλά και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα και κατά τη διάρκεια αυτού.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα από την ώρα άφιξης τους στο χώρο του αγώνα μέχρι και την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης. Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων με πλαστικό σακούλι σε ενδεδειγμένα σημεία στα blocks προς εκκίνηση.

Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές τσάντες που θα διαθέσει η διοργάνωση σε όλους τους συμμετέχοντες) θα γίνει σε διαφορετικούς χώρους με βάση  το αγώνισμα που θα τρέξει ο κάθε δρομέας.

Συστήνεται στους δρομείς που το επιθυμούν, να προθερμαίνονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.

Εάν την ημέρα των αγώνων παρουσιαστεί άτομο που παρουσιάζει και εμφανίζει συμπτώματα γρίπης / κοινού κρυολογήματος, το άτομο αυτό δεν θα γίνεται αποδεκτό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οι δρομείς των αγώνων θα κατανεμηθούν σε διαφορετικά blocks, το κάθε ένα από τα οποία θα έχει διάσταση 1000τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 500 άτομα ως τελική συμμετοχή. H παράταξη των blocks ορίζεται στο μήκος του Μόλου Λεμεσού.

Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 150μ προκειμένου να επιτρέπει στους δρομείς να τηρούν τον κανόνα της φυσικής απόστασης περίπου 2μ μεταξύ τους, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 7μ.

Όταν οι δρομείς εισέλθουν στο block της εκκίνησης, καθώς και στο επόμενο block, θα τοποθετούνται - με βάση τον κανόνα του περίπου 2μ φυσική απόσταση - σε συγκεκριμένες σειρές των 4-5 ατόμων.

Έχοντας νωρίτερα υποχρεωτική θέση/στάση αναμονής για την εκκίνηση, οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά διατηρώντας τις μεταξύ τους προ-υπάρχουσες αποστάσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Να σημειωθεί ότι, οι δρομείς θα κατανέμονται στα blocks εκκίνησης με βάση τις επιδόσεις τους, οπότε εξασφαλίζεται ενιαίος ρυθμός κίνησης για τους ανήκοντες σε συγκεκριμένο block εκκίνησης, με επακόλουθο τα λιγότερα πιθανά προσπεράσματα δρομέων σε ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα και τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό με άλλους δρομείς, πέραν των τριγύρω ευρισκομένων.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ & ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται και εποπτεύεται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 2μ.

- Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 2μ.

- Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.

- Oι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

- Το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα και η τμηματική εκκίνηση των block των δρομέων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστούν απόλυτα διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη τη συνάθροιση των δρομέων, τόσο κατά τη διαδρομή, όσο και στον τερματισμό.

- Μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό και ισοτονικό ποτό. Παράλληλα παραλαμβάνουν και το μετάλλιο τερματισμού. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς.

- Τέλος, οι δρομείς κατευθύνονται προς το χώρο όπου παρέδωσαν τα ρούχα τους και παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα που παρέδωσαν κατά την άφιξή τους.

- Οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.

- Οι Τελετές Απονομών στους τρεις πρώτους/πρώτες νικητές/νικήτριες του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.

- Η διοργάνωση θα φροντίσει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μεταλλικών διαχωριστικών – κάγκελων για στεγανοποίηση του χώρου αφετηρίας/τερματισμού ώστε οι θεατές να μην προσεγγίζουν το χώρο.

- Θα αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάμειξη συμμετεχόντων και εθελοντών / προσωπικού με άσχετα πρόσωπα που πιθανό τυχαία να παρευρίσκονται πλησίον του χώρου των αγωνισμάτων και θα τηρείται από αυτούς η απαραίτητη απόσταση.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι μετακινήσεις των συμμετεχόντων, των εθελοντών, των εργαζομένων, των κριτών και όλων των εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά στις επιβατικές μεταφορές - μετακινήσεις και θα είναι σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης με περισσότερα από ένα άτομα, ορίζεται ως απαραίτητη η χρήση μάσκας για οδηγούς/συνοδούς και όλους τους συνεπιβάτες και ότι όλοι οι επιβάτες θα έχουν safe pass σε ισχύ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας τη διοργάνωση θα φοράει μάσκα μιας χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα θα αλλάζεται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Κάδοι απορριμμάτων με πλαστικό σακούλι για την απόρριψη μασκών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης, και θα φέρουν μέσα πλαστική σακούλα.

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους.

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό χεριών με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70% σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για το προσωπικό, τους εθελοντές, εργαζόμενους και εξωτερικούς συνεργάτες, όσο και για τους συμμετέχοντες.


We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine